O autorce / About author

 

Moje tvorba je mi nejniternějším projevem, je modlitbou a životním procesem, prostorem kontemplace, uchopováním vlastní duše a setkáváním s Jeho Duchem. Způsobem seberealizace. Práce je mi životním dialogem - rozhovorem s mojí duší před Jeho tváří, snahou o uchopení umeleckých principů a zachování svébytnosti samotného díla. Tvořím pro sebe, pro Boha, pro lidi. 

O mých malbách:

Ve své tvorbe zpracovávám dva odlišné prístupy. První vychází z reálných námětů - interiérových a exteriérových prostor, městských krajin a zákoutí. Minimalistická tlumená barevnost, geometrický prostor, atmosférický šerosvit, olej. Prostor vymezuje scénu pro jeho vlastní, tichý, kontemplativní a atmosférický děj.

Druhá rovina mé tvorby je spontánním emotivním záznamem životní energie, pulsující organickou rostlinou, psychedelickým barevným výjevem, procesivním záznamem. Hýří barvami a tvary zpracovanými v kombinovaných technikách.

Vítám vás mezi svými obrazy, fotografiemi a občasnými performancemi...

 

 

 My work is the innermost manifestation of myself. It is both a prayer and a life process. It is a space for contemplation where I can grasp my soul and meet His Spirit. It is also a way of self realization.  

For me, this work is a life dialogue; a conversation with my soul in front of His face; an endeavor to grasp artistic principles and maintain the originality of an art piece. I work for myself, for God, and for people.  

Welcome among my pictures, photographs and occasional performances…