Walking gallery
Walking gallery


Walking Gallery jsem uspořádala ve dvou ročnících – 2009 a 2010. Spolupracovala jsem s Domem Umění, studenty Fakulty výtvarných umění a Střední školou umění a designu. Ráda bych akci do budoucna rozčířila na větší počet účastníků.

 Základní myšlenkou Walking Gallery je překonávání bariér mezi uměním a širší veřejností. Chceme nabídnout lidem přirozené setkání s uměním, konfrontovat je s ním, umožnit jim reagovat i nereagovat, navázat s nimi slovní i mimoslovní kontakt a vnést do jejich všedního života něco netradičního – setkání s něčím, co nepotkávají každý den, na chvíli je vytrhnout z jejich rytmu.
Realizace Walking Gallery zatím proběhla v malém počtu zúčastněných. Vystavovaná díla měla různou formu i charakter – od obrazů přes objekty až po umělecké dílo ve smyslu přítomnosti samotného umělce.

Zobrazené fotografie dokumentují druhý ročník Walking Gallery – interakce s lidmi a městským prostředím, návštěva galerie a vernisáže (umění s uměním), rozdávání prázdných letáků kolemjdoucím či cestujícím ve vlaku, prodávání artefaktů (panenky) kontexty prostředí a symboliky výtvorů.

Oba ročníky doprovázela mediální pozornost (Idnes,Brněnský deník, Artalk):
http://www.artalk.cz/2010/05/27/s-obrazem-na-zadech/

 

foto:

Pavel Kopřiva, Tomáš Škoda