O malých obrázcích
About small pictures

Cykly malých obrázku (většinou formáty A3 a A4) vznikají za běhu intenzivních dní, jsou nositeli energie proudící tělem a myslí, záznamem emocí, spontánního víru. Vypráví o lásce a bolesti, stavech transu, smutku i radosti, o cestách a o přírodě.
Obrázky vytvářím kombinovanou technikou. K jejich vzniku potřebuji intenzivní emoci, spojení s přírodou, těžké životní období nebo silně tlukoucí srdce. 
Čerpám z přetrvávajícího dítěte v sobě, z psychedelického ducha podivnosti, ze slunce a ohně života.
Směřuji k proměně formátu a techniky a k další práci s podobnými náměty.

Loving
LovingVztahy beze jmen
Relationship withouth names

Vztahy beze jmen
 - cyklus kreseb (kombinovaná technika) formátu A3 a A4

  Kresby psychedelického rázu s dětským nádechem a podivnou atmosférou jsou autentickým projevem rozporuplného psychického stavu. Jejich tématem je neidentifikovatelný a neuchopitelný vztah mezi mužem a ženou, nenaplněná láska, vztah který se nedá přiřadit do žádné z přihrádek – jakými jsou partnerství, milenectví, přátelství....
Kresby jsou z velké části sebe-arteterapeutickým nástrojem, podvědomým produktem a energetickým záznamem.


Výměna rolí


V říši


Diktátor

Pokoj
Room

Mandaly
Mandalas

Mandaly

Cyklus kombinovaných technik formátu A4 vznikl v jarních a letních měsících 2011. Kresby jsou  inspirovány přírodní energií, požíváním Bachovy květové esence a osobní životní energií.

Mandaly
Mandalas