Fotoakce Fáro Tato akce vznikla spontánně ve spolupráci s Václavem Stratilem. 
Fotili jsme se na dvorku budovy FaVU.

Fotografie pořídila Kamila Zemková
auto- dílo Miniky Fričové

podzim 2005


Photo happening “Fáro”
This happening was held spontaneously in cooperation with Václav Stratil. 
We took pictures of each other at the FaVU yard.
 
The photographs were taken by Kamila Zemková
auto-work of Monika Fričová
 
fall 2005