Jawa Jazz and Jesus


  Fotografie dokumentují akci s názvem Jawa( slang. Amer. káva), Jazz & Jesus.
  Tato akce proběhla v rámci klazurních zkoušek na FaVU za účasti pedagogů a studentů.
  Během živé saxofonové hry se podávala káva.

  Káva,jazz a Ježíš...

Byl tu jazz i káva. 
Ježíš nebyl žádným způsobem zobrazen, ani symbolicky zastoupen. 
Nabízí se proto otázka: „Kde je Ježíš?“
 Tuto otázku si může každý zodpovědět svou vlastní cestou.


Dne 25.1. 2007 v 15 hodin, FaVUJawa, jazz & Jesus
 
 The photographs document a happening “Jawa (Amer. slang for coffee), Jazz & Jesus.”
  This happening was a part of semester exams at FaVU. It was held at the presence of teachers and students.
   During live saxophone music participants were offered coffee. 
 
Coffee, jazz and Jesus...
 
There were both jazz and coffee present. 
Jesus was neither pictured in any way nor symbolically represented there. 
The question is: „Where is Jesus?“
  This question can be answered by each individual themselves. 
 
 FaVU, January 25, 2007at 3pm.