Miluji svou nemoc


  Noc před klauzurami na FaVU jsme strávili v hromadě peřin a polštářů (instalace v našem atelieru). Ze spánku jsme se nenechaly vyrušit ani během příchodu klazurní komise, která kolem nás tiše našlapovala a prohlížela si nás s s nevyřčenou otázkou „zda skutečně spíme“.
Ilustrační záběry jsou pořízeny až po skončení akce.

Denisa Belzová a Lenka Kosohorská, FaVU ul.Údolní, jaro 2006


 I love my disease
 
  The night before semester exams at FaVU we slept in a pile of blankets and pillows, which was installed in our studio.  We didn`t wake up even when the board of examining teachers entered the room. They passed us very silently while asking in their heads: “Are they really asleep?” The pictures were taken after the happening was over. 
 
 Denisa Belzová and Lenka Kosohorská, FaVU, Údolní street, spring 2006