Moulin Rouge
Moulin Rouge

Text z internetového časopisu Artalk

V Brněnském Deníku se 19. 10. objevil článek „Dívku zadržela policie za nápis na chodníku“ (zde). Text informuje o tom, že ochranka nočního klubu Moulin Rouge přivolala policii na dívku, která cosi napsala na chodník před klubem. Policie dívku následně na několik hodin zatkla a nyní jí při nejhorším scénáři hrozí až rok vězení.  Zvídavý čtenář se sice z podnadpisu dozví, že zadržení má něco společného s akcí studentek umění – avšak informace o tom, že autorkou byla absolventka FaVU VUT Denisa Belzová, a že celá akce byla součástí happeningu Legalizace modlitby, se z článku vytratila.
O co tedy šlo? Oním tak problematickým nápisem bylo židovské požehnání, které zní:  „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, jenž učinil jsi zázrak na tomto místě.“ Autorka nápisu, která do brněnského veřejného prostoru pravidelně vstupuje se svými performancemi, jej podle svých slov použila v kontextu a kontrastu s veřejným domem, aby vyvolala zamyšlení kolemjdoucích, zákazníků veřejného domu či samotných prostitutek. „Z mé strany je moje umělecké gesto přijetím. Zároveň ponechávám na každém jednotlivém chodci ochotném povšimnout si a přečíst nápis, aby samotná věta působila na jeho myšlení a vyvolala myšlenky a reakce jemu vlastní. Nápis je určen pro meditaci, nikoliv pro agitaci.“ vysvětluje Denisa Belzová svůj čin.
Kolemjdoucí, včetně několika samotných pracovnic podniku umělkyni sdělilo, že je text potěšil, a že by jej chtěli na chodníku ponechat. Očividně potěšena však nebyla ochranka klubu, která přivolala policii. Ta neřešila obsah nápisu, ale pouze jeho materiální stránku, kterou vyhodnotila jako poškozování cizího majetku. Podle očitých svědků události se po příjezdu policie sešel na místě nemalý počet lidí a došlo k živé diskusi a interakci, do níž se zapojila i policie a ochranka. Belzová byla následně zatčena, a to i přesto, že zatýkající příslušníci si s celým případem nevěděli rady a museli proto přivolat na pomoc další auto. Následně strávila noc a dopoledne ve vězení, kde její přítomnost zaměstnala čtyři bachaře a dva vyšetřovatele.
Svůj pobyt na cele vnímá umělkyně jako součást happeningu, který může mít různé vyústění. Od soudu až po legalizaci stejného nápisu na stejném místě. Nápis byl po zadržení umělkyně jejími kolegyněmi odstraněn, Denisa Belzová však hodlá usilovat o jeho legální navrácení.

Silvie Šeborová


před akcí


židovské požehnání tomuto domu


policie


požehnání


diskuze performerů s policií


růžová pouta Kači Olivové - legrácky před odjezdem na stanici


osobní taxi