Dvorek
Backyard

Fotografie zobrazující výhled z okna atelieru.
Ukázka je malým výběrem z rozsáhlé série fotografií zachycující místo a jeho atmosféričnost, světelnost, proměny mikrosvěta v uzavřeném venkovním prostoru z období dvou let (2005 - 2007).

Uzavřený prostor si žije vlastním, tichým životem, s opakujícími se a přitom stále proměnlivými jevy. Mikrosvět a náladovost vymezeného prostoru symbolizuje nitro člověka.

V souvislosti s pozorováním místa, vnímáním a zachycováním jeho dějů, nálad, života jsem pracovala jak obrazově – fotograficky, tak obrazově – malířsky.

Dvouletá soustředěné pozorování mikrosvěta - Dvorku intenzivně ovlivnilo tvorbu následujících let. Rozvíjím malbu v meditativnosti jak interierově uzavřených, tak exterierově osamělých prostorů.
Pictures of a view from a window of my studio.
The series is just a part of a larger series of pictures of a certain place with its ambience, light, and changes of this micro world in a closed outdoor space during the period of two years (2005-2007).
The closed space lives its own silent life, in which the same and still new events repeat. Micro world and moodiness of this special space well symbolize a human heart.
In context of watching the place, feeling and catching its events, moods, and life I worked both by means of painting and by means of photography.
I was observing the micro world of the yard for two years and it influenced my future work to a great extent. I have been evolving meditative painting both of closed interior and of lonely exterior spaces. -  29032012204636-Louze_Puddle.jpg